Nekaj mnenj o aplikaciji HRM Review Natisni

SEP, direktor Edmund Pal
Platforma HRM Review omogoča večjo izkoriščenost človeškega potenciala in posledično višji ostanek dohodka, kar ima v času neugodne gospodarske situacije še poseben pomen. Upam, da se bo več podjetij odločilo za ta nov pristop, saj učinki tega orodja pogojujejo spremembo miselnosti zaposlenih in boljše medosebne odnose.«

NLB Leasing, predsednik uprave Andrej Pucer
Informacijska baza podatkov HRM Review omogoča vpoglede in rešitve, ki nam prej niso bili dosegljivi, hkrati pa nam je postavila ogledalo medsebojnih relacij v družbi.

KEMIS, direktor Emil Nanut
Delo z HRM Review je enostavno in nezamudno. Rezultati posameznikom omogočajo vpogled v lastno učinkovitost, vodjem pa so v pomoč pri razgovorih o izboljševanju tako samega dela kot odnosov med zaposlenimi.

LEEMETA, direktor Samo Seničar
Platforma HRM Review nam je najbolj pomagala pri spodbujanju odgovornosti in kreativnosti vsakega od članov naše ekipe. Samoiniciativnost in ciljna usmerjenost k razreševanju težav sta danes na mnogo višji ravni kot pred uvedbo aplikacije, kar v delovni proces vnaša vrsto pozitivnih učinkov.