Način delovanja Natisni

Aplikacija deluje na osnovi dveh vprašalnikov, s katerima zaposleni mesečno ocenjujejo drug drugega:

  1. Prvi vprašalnik je namenjen vodjem za ocenjevanje podrejenih. Z njim ocenjujejo njihovo delovno učinkovitost in medsebojne odnose.

  2. Drugi vprašalnik je namenjen preostalim zaposlenim za ocenjevanje odnosa, ki ga imajo do njih sodelavci in njihovi nadrejeni.

Skupni zbir ocen avtomatično določi višino stimulativnega dela dohodka.


POSEBEJ POMEMBNO!

Aplikacija ne potrebuje nobene dodatne obdelave, zapisovanja ali porabe časa kogarkoli iz podjetja! Vsi pregledi, poročila in Analize se izvajajo avtomatsko! Izpisi in vpogledi so na voljo vsak trenutek vsakomur, ki ima ustrezne pravice do vpogleda.

Za ocenjevanje zaposleni porabijo samo nekaj minut časa mesečno!