Vizija Natisni
  1. Postaviti nov poslovni standard v svetovnem merilu, s pomočjo katerega bo vsako podjetje lahko bistveno bolje izkoristilo notranje resurse, si omogočilo večjo konkurenčnost ter višji ostanek dohodka.

  2. Doseči izboljšanje medsebojnih odnosov v kolektivih ter sodelovanja med vodji in podrejenimi, s sprotnim zaznavanjem pomanjkljivosti in nadgradnjami ustreznega znanja.

  3. Zaposlene opremiti z orodji za lažje soočanje in izboljševanje kvalitete njihovega privatnega življenja.